ISUZU först i Sverige

Vi är stolta över att vara först i Sverige med att godkänna användandet av syntetisk HVO-diesel

FÖRST I SVERIGE

Vi är stolta över att vara först i Sverige med att godkänna användandet av syntetisk HVO-diesel till pickuper från årsmodell 2017, enligt standard EN15940, såsom HVO100 och NesteMY. Möjligheten att köra på förnybar diesel hjälper er att på ett enkelt sätt minska er miljöpåverkan.

HVO100/NESTE MY

Bränslet tillverkas av restprodukter från bl.a. skog- och matproduktion och är 100% fossilfritt. Bränslet reducerar CO2-utsläppen med upp till 90% och NOx med upp till 30%, jämfört med vanlig fossil diesel.

TRYGGHET

Godkännandet av förnybar diesel skapar flexibilitet där man kan blanda både fossilfri och vanlig diesel. Självklart påverkar detta inte vår unika last- och dragförmåga. Detsamma gäller vår starka nybilsgaranti på 5 år eller max 10.000 mil.


 


 ”En stor fördel med att använda avfall från skogs- och jordbruk är att ”koldioxidskulden” kan bli närmast obefintligtAlrik Söderlind, Auto motor & sport


 ”Jag är besviken på tillverkare med hög miljöprofil som inte godkänt sina dieselbilar för HVO100” Mattias Goldmann, 2030-sekreteriatet


 "Antalet tankställen för HVO100 har ökat mycket snabbt och det finns idag ca 250 st runt om i Sverige."
HVO100.se


HVO100


"Ren HVO-diesel, HVO100, har på kort tid etablerat sig som ett ledande biodrivmedel."
Svebio.se


"HVO tillverkas av en rad olika avfalls- och restprodukter, som tallolja från skogsindustrin och återvunna vegetabiliska och animaliska oljor och fetter."
Svebio.se


"Sverige ligger tillsammans med Finland i toppen i Europa när det gäller att introducera biodrivmedel."
Svebio.se


 

Vanliga frågor om NESTE MY/HVO100

Är det skillnad på HVO100 och ”miljödiesel/biodiesel”?

Ja, HVO100 är vad det låter som – 100% vegetabiliska oljor och ger en reducering av växthusgaserna med upp till 90% i jämförelse med fossil diesel. ”Miljödiesel/biodiesel” räknas in som konventionell diesel och kan bestå av olika grader av inblandning. Det mesta som idag säljs som diesel har delvis blandats med HVO, tallolja, RME och liknande.

Vart kan jag tanka HVO100?

Generellt finns HVO100 att tanka där man tankar lastbilar. Etablerade aktörer som Circle K och Shell erbjuder idag ett stort antal vanliga stationer med HVO100 och utbyggnaden går snabbt framåt.

Läs mer på
CircleK.se    Shell.se 

Biodiesel kan orsaka påväxt i tanken. Hur är det med HVO100?

Eftersom HVO100 är mer syrefattigt än konventionell diesel är risken för påväxt snarare mindre vid användning HVO100.

Läs mer på
Circlek.se    Shell.se

Är HVO100 bättre än RME?

RME står för rapsmetylester och är därmed lika icke-fossilt och förnybart som HVO. Det går dock inte att köra en bil på 100% RME, därför används det enbart som låginblandning. Rapsoljan påstås dessutom avge cancerogena gaser vid tankning.

Kan man blanda HVO100 med konventionell diesel?

Ja. Om man av olika anledningar inte kan tanka HVO100 möter det självklart inget hinder att köra på konventionell diesel.

Gäller fabriksgarantin om man kör med HVO100?

Med ISUZUs senaste motor (1.9l) fungerar det alldeles utmärkt. Därför har fabriken sagt OK och alla garantier gäller som vanligt och under samma förutsättningar som står beskrivet i ditt Service- och Garantihäfte.