Minska dina fossila fotavtryck med Isuzu Pickup

Alla Isuzu av senaste generation (modellår 2017 eller nyare) är nu godkända att köras på det fossilfria bränslet HVO100!

ISUZU SVERIGE AB har genomfört omfattande tester och mätningar för att säkerställa driftstilförlitligheten på lång sikt. Under tusentals provkörningsmil har motordata samlats in. Dessa har sedan analyserats och nu ger vi HVO100 grönt ljus. 

Vi är stolta över att vara först med HVO100 för pickuper samtidigt som lösningen nu hjälper oss att tillsammans och på ett enkelt sätt minska vår miljöpåverkan.


 ”En stor fördel med att använda avfall från skogs- och jordbruk är att ”koldioxidskulden” kan bli närmast obefintligtAlrik Söderlind, Auto motor & sport


 ”Jag är besviken på tillverkare med hög miljöprofil som inte godkänt sina dieselbilar för HVO100” Mattias Goldmann, 2030-sekreteriatet


 "Antalet tankställen för HVO100 har ökat mycket snabbt och det finns idag ca 250 st runt om i Sverige."
HVO100.se


HVO100


"Ren HVO-diesel, HVO100, har på kort tid etablerat sig som ett ledande biodrivmedel."
Svebio.se


"HVO tillverkas av en rad olika avfalls- och restprodukter, som tallolja från skogsindustrin och återvunna vegetabiliska och animaliska oljor och fetter."
Svebio.se


"Sverige ligger tillsammans med Finland i toppen i Europa när det gäller att introducera biodrivmedel."
Svebio.se


 

Vanliga frågor om HVO100

Är det skillnad på HVO100 och ”miljödiesel/biodiesel”?

Ja, HVO100 är vad det låter som – 100% vegetabiliska oljor och ger en reducering av växthusgaserna med upp till 90% i jämförelse med fossil diesel. ”Miljödiesel/biodiesel” räknas in som konventionell diesel och kan bestå av olika grader av inblandning. Det mesta som idag säljs som diesel har delvis blandats med HVO, tallolja, RME och liknande.

Vart kan jag tanka HVO100?

Generellt finns HVO100 att tanka där man tankar lastbilar. Etablerade aktörer som Circle K och Shell erbjuder idag ett stort antal vanliga stationer med HVO100 och utbyggnaden går snabbt framåt.

Läs mer på
CircleK.se    Shell.se 

Biodiesel kan orsaka påväxt i tanken. Hur är det med HVO100?

Eftersom HVO100 är mer syrefattigt än konventionell diesel är risken för påväxt snarare mindre vid användning HVO100.

Läs mer på
Circlek.se    Shell.se

Är HVO100 bättre än RME?

RME står för rapsmetylester och är därmed lika icke-fossilt och förnybart som HVO. Det går dock inte att köra en bil på 100% RME, därför används det enbart som låginblandning. Rapsoljan påstås dessutom avge cancerogena gaser vid tankning.

Kan man blanda HVO100 med konventionell diesel?

Ja. Om man av olika anledningar inte kan tanka HVO100 möter det självklart inget hinder att köra på konventionell diesel.

Gäller fabriksgarantin om man kör med HVO100?

ISUZUs senaste motor (1.9l) som är av modellår 2017 eller fungerar alldeles utmärkt. Därför har fabriken sagt OK och alla garantier gäller som vanligt och under samma förutsättningar som står beskrivet i ditt Service- och Garantihäfte.