Garantier

GARANTIER

NYBILSGARANTI

I samband med att du köper en ny pickup från Isuzu lämnas Nybilsgaranti av det företag som sålt bilen (ÅF/säljaren) till dig (köparen). Garantin avser det fordon och utrustning som omfattas av köpeavtalet med undantag för sådan utrustning för vilken särskild garanti gäller, ex eftermonterat tillbehör. Garantin omfattar alla defekter som beror på material- eller tillverkningsfel vid normal användning. Garantin följer bilen och upphör 5 år (60 månader) efter första registreringsdatum eller när bilens körsträcka passerat 100.000 km, vilket som först inträffar.

LACKGARANTI

Lackgarantin omfattar samtliga Isuzu pickup modellår 2017 och nyare. Garantin gäller under en period av 5 år (60 månader) räknat från första registreringsdatum eller max 100 000 km, vilket som först inträffar.

GARANTI MOT GENOMROSTNING

Garanti mot genomrostning omfattar samtliga Isuzu pickup modellår 2017 och nyare. Garantin gäller under en period av 12 år (144 månader) räknat från första registreringsdatum och täcker reparationskostnader för genomrostning av bilens karosseri inifrån slutet hålrum och ut (dvs hål rakt igenom plåten inifrån och ut) till följd av material- eller tillverkningsfel.

RESERVDELS- & TILLBEHÖRSGARANTI

Reservdels- & tillbehörsgaranti gäller eftermonterad utrustning/tillbehör monterat på annan plats än Isuzu fabrik i samband med bilköp samt reservdelar och tillbehör som köpts hos auktoriserad ÅF levererade av Isuzu Sverige AB. Garantin gäller under totalt 3 år (36 månader) från inköps/monteringsdatum eller 100.000 km, vilket som först inträffar. Garantin omfattar ersättning för material. Vid montering på auktoriserad Isuzuverkstad omfattar garantin även arbetskostnaden.

Tänk på att det som står här bara är en liten del av garantiernas villkor. Fullständiga garantivillkor får du av din Isuzu-återförsäljare.

HITTA NÄRMSTA ÅTERFÖRSÄLJARE