Hvo100

HVO100

100% FÖRNYBART DRIVMEDEL MED LÅG KLIMATPÅVERKAN

Nya D-Max är godkänd att köras på det fossilfria bränslet HVO100. Bränslet tillverkas av restprodukter från bl.a. skog- och matproduktion och är 100% fossilfritt. Bränslet reducerar CO2-utsläppen med upp till 90% och NOx-utsläppen med upp till 30%, jämfört med vanlig fossil diesel.

TRYGGHET

HVO100 skapar flexibilitet där man kan tanka både fossilfri HVO100 samt vanligt diesel. Självklart påverkar detta inte vår unika last- och dragförmåga. Detsamma gäller vår starka nybilsgaranti på 5 år eller max 10.000 mil.

LÄS OM GARANTIER