Isuzu D-Max, pickup, återvinning

garantier

NYBILSGARANTI

I samband med att du köper en ny pickup från Isuzu lämnas Nybilsgaranti av det företag som sålt bilen (säljaren) till dig (köparen). Garantin avser det fordon och utrustning som omfattas av köpeavtalet med undantag för sådan utrustning för vilken särskild garanti gäller, ex eftermonterat tillbehör. Garantin gäller de fordon som sålts och registrerats i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, EES. Garantin följer bilen och upphör 5 år (60 månader) efter första registreringsdag eller när bilens körsträcka passerat 10 000 mil, vilket som inträffar först.

LACKGARANTI

Lackgarantin omfattar samtliga Isuzu fordon av modellår 2017 och nyare som importerats till Sverige av Isuzu Sverige AB. Garantin gäller under en period av 5 år (60 månader) räknat från första registreringsdatum eller max 10 000 mil, vilket som först inträffar.

ROSTGARANTI

Garanti mot genomrostning omfattar samtliga Isuzu lätta lastbilar av modellår 2017 och nyare som importerats till Sverige av Isuzu Sverige AB. Garantin gäller under en period av 12 år (144 månader) räknat från första registreringsdatum och täcker reparationskostnader för genomrostning av bilens karosseri inifrån slutet hålrum och ut.

Reservdels- & Tillbehörsgaranti

Reservdels- & Tillbehörsgaranti gäller eftermonterad utrustning/tillbehör monterat på annan plats än Isuzu fabrik i samband med bilköp samt reservdelar och tillbehör som köpts hos auktoriserad ÅF av Isuzu Sverige AB. Garantin gäller under totalt 3 år (36 månader) från inköps/monteringsdatum eller 100.000 km, beroende på vilken omständighet som uppnås först. Garantin omfattar ersättning för material. Vid montering på auktoriserad Isuzuverkstad omfattar garantin även arbetskostnaden.

Tänk på att det som står här bara är en liten del av garantiernas villkor. Fullständiga garantivillkor får du av din Isuzu-återförsäljare.
HITTA närmsta ÅTERFÖRSÄLJARE