OM ISUZU

DET BÖRJADE 1963

Uppemot 50 års förfining och banbrytande utvecklingsarbete gör att du verkligen kan lita på Isuzus nya pickup. Ursprunget till Isuzus pickuper kan spåras tillbaka till 1963 och Isuzu Wasp. Målet med den var att skapa ett fordon som såg ut som en personbil men som fungerade som en lastbil. Under de följande 40 åren – uppbackad  av rekordförsäljning – exporterades Isuzus pickuper till Amerika, Europa, Sydafrika, Australien och andra marknader runt hela världen. Sedan dess har över 6 miljoner människor förlitat sig på styrkan, tillförlitligheten och Isuzu pickupers låga ägandekostnader.

DET BÄSTA ALTERNATIVET

Det nuvarande globala affärsklimatet kännetecknas av efterfrågan av pålitliga transportfordon och ett allt ökande fokus bland företag att ta miljömässigt hållbara initiativ. Dessa utmaningar utgör själva kärnan i Isuzus strategi för produktutveckling, kallad SEE Technology - som står för Säkerhet, Ekonomi och Miljö. Dessa tre kärnområden är grunden för Isuzus produktutvecklingsprogram. Isuzus nya pickup förkroppsligar denna filosofi på bästa sätt.

VÅR HISTORIA

Uppbackad av ett historiskt arv, teknologi och framåtanda fortsätter Isuzu att vara en föregångare i en ny tidsålder. Isuzu Motors Limited grundades 1916 och tillverkade sin första lastbil 1922. Isuzu har den längsta historien bland alla japanska bilfabrikanter och är en av världens största tillverkare av allt från lätta till tunga transportfordon. Isuzu Motors Limited är också världens största tillverkare av dieselmotorer med hittills över 23 miljoner producerade motorer. Att flera av världens främsta biltillverkare väljer just Isuzus dieselmotorer på grund av deras överlägsna prestanda och exceptionella bränsleekonomi säger väl det mesta? Isuzus högkvalitativa dieselmotorer  används inte bara i vägtransportfordon, utan också i tunga maskiner, i kraftproduktion och i fartyg.
Prestanda, tillförlitlighet, komfort och driftsäkerhet. Det är de viktigaste begreppen som bestämde och låg bakom formgivningen av Isuzus nya pickup. Med tanke på våra kunders behov har vi kombinerat intensiv forskning med avancerad teknik för att säkerställa att Isuzus pickup ska vara en pionjär och föregångare i den nya eran. I vår ständiga strävan efter mer bränsleeffektivitet och bekvämare körning, har Isuzus tekniker genomfört omfattande vindtunneltester runt om i världen. Målet har varit att säkerställa aerodynamiken och därmed skapa en tystare och mer ekonomisk pickup.

ISUZU D-MAX

Du vet vad Isuzu D-Max är: pickupen med hårt arbete i blodet. Men har du undrat över vad namnet betyder?
Varje stavelse och bokstav beskriver en hel berättelse.
Isuzu har sitt ursprung i Japan. Där är det vanligt att namn beskriver något man gör eller är. När företaget grundades namngavs det efter floden Isuzu-Gawa i Japan, känd inom japansk kultur för sitt rena ­– eller äkta vatten. Då floder har varit historiskt avgörande för transporter är det lätt att föreställa sig symboliken bakom namnvalet: Isuzu – det äkta transportmedlet.
Modellnamnet D-Max är lika starkt laddat med symbolik.
Efter att Isuzu flyttat tillverkningen av lätta transportbilar till Thailand var D-Max den första helt nya pickupen att lämna fabriken 2002. Bokstaven D kommer av det Thailändska skrivtecknet ดี. Det uttalas ”dee” och översätts till engelskans ”Good.”
Max är en förkortning av engelskans maximum.
En direkt översättning av D-Max till svenska skulle då bli ”Maximalt bra” eller ”Maximalt av allt som är bra.” Med hänsyn till att vi i Sverige uttrycker oss mer försiktigt är en mer korrekt tolkning ”Mer av allt som är bra.” Och när vi säger något i stil med ”allt är bra” brukar vi normalt bara avse sådant som är av betydelse för uppgiften och tillfället.
Så om vi följer tråden och tar hänsyn till skillnader i olika kulturer och språk heter Isuzu D-Max precis vad den är:
Den äkta pickupen med mer av allt som betyder något.”
Men det skulle bli för långt att skriva ut som ett emblem.